عضو انجمن بتن ایران
عضو انجمن کاربری سازی ایران
عضو شهرک صنعتی زاگرس

Previous Next

بچینگ پلانت توین شافت دو قلو

یکی از قابلیتهاي بچینگ توین شافت این است که می توان آن را براي پروژه هایی که نیاز به دو دستگاه بچینگ دارند، به صورت دوقلو طراحی کرد. در بچینگ دوقلو، روي یک شاسی مشترك، دو دستگاه میکسر تویین شافت نصب می شود و کابین کنترل مشترك دارند که از نظر اپراتوري و سطح اشغال شده مزایاي زیادي دارد.

کلیه اجزاء در دستگاه حتی سیستمهاي برق و کنترل  از یکدیگر جدا هستند و هر دستگاه به صورت مستقل می تواند کار کند. با این توضیح، می توان گفت ظرفیت ها و قابلیت هاي یک بچینگ دوقلو دقیقاً دو برابر یک بچینگ واحد است.

مدل مشخصات فنی
BPT 360D BPT 240D BPT 120D
360 m3 / h 240 m3 / h 120 m3 / h ظرفیت اسمی
2 x 3 m3 2 x 2 m3 2 x 1 m3 ظرفیت خروجی میکسر
2 x 4 x 35 m3 2 x 4 x 25 m3 2 x 4 x 12.5 m3 سیلوي ذخیره مصالح
2 x 1000 mm 2 x 800 mm 2 x 600 mm نوار انتقال مصالح
2 x 7500/1500 kg 2 x 5000/1000 kg 2 x  2500/500 kg توزین مصالح و سیمان
4 x 12 inch 4 x 10 inch 4 x 8 inch اسکروي سیمان
2 x 750 lit/ min 2 x 500 lit/ min 2 x 350 lit/ min کمپرسور هوا

 

لوازم جانبی

 1. کابین کنترل ساندویچ پنل با درب و پنجره هاي UPVC برای هر دستگاه
 2. سیستم توزین مواد افزودنی مایع برای هر دستگاه
 3.  پمپ آب فشار قوي جهت تأمین آب مورد نیاز دستگاه برای هر میکسر

سیستم کنترل

سیستم اتوماسیون، مانیتورینگ و ثبت اطلاعات استفاده شده در بچینگ هاي استاندارد ماشین که تماماً با بهره گیري از دانش فنی و توان اجرایی مجموعه طراحی و ارائه شده است، با دقت بسیار بالا بر اساس پارامترهاي تعیین شده توسط آزمایشگاه عمل می کند و پس از دریافت فرمان اجرا، اپراتور نقشی در فرآیند بارگیري ندارد. لذا عملیات مذکور با دقت و هماهنگی مطلوب انجام می پذیرد.

استفاده از صفحه نمایش با ابعاد بزرگ در سیستم کنترل بچینگ پلانت موجب می شود تا وضعیت دریچه ها و توزین مصالح، مواد و افزودنی ها به صورت واضح به نمایش درآید و این امکان براي اپراتور فراهم است تا در کنترل بچینگ پلانت قدرت بیشتري داشته باشد.

ثبت اطلاعات در سیستم کنترل به صورتی است که در هر زمان، آزمایشگاه یا دیگر بخشهاي مسئول به تمامی پارامترها از جمله وزن و زمان، دسترسی خواهند داشت. این اطلاعات بر اساس فایل هاي استاندارد آفیس تحت ویندوز به راحتی قابل خواندن و ویرایش هستند.

  

بارگیري میکسر و تخلیه بتن

یکی از موارد قابل انعطاف بچینگهاي توئین شافت نوع بارگیري تراك میکسرها است که دو حالت آن در شکل هاي همین صفحه قابل مشاهده است. تخلیه بتن از میکسر توئین شافت دو حالت دارد. یکی تخلیه در تراك میکسر و یکی هم تخلیه در که در این دو حالت قیف هاي تخلیه بتن متفاوت خواهند بود.

 

 • میکسر از یک سمت وارد محوطه بارگیري و از همان سمت خارج می شود.

 • میکسر از یک سمت وارد محوطه بارگیري و از سمت دیگر خارج می شود.

سیلوي ذخیره مصالح

در حالت استاندارد، ظرفیت ذخیره سازي سیلو هاي مصالح در حدود یک ساعت کار دستگاه است. با این حال می توان در صورت نیاز ظرفیت هاي مختلفی براي سیلوهاي ذخیره درنظر گرفت:

 1. تعداد انواع مصالح؛ که معمولاً بین 2 تا 5 نوع متغیر است.
 2. ظرفیت ذخیره سازي؛ که تا دو برابر حالت استاندارد قابل افزایش است.
 3. محل قرارگیري سیلوها بر اساس نیاز می تواند به سه حالت ذیل باشد.
 • سیلوي ذخیره مصالح در سطح صفر-صفر نصب می شود و جهت بارگیري مصالح به رمپ و لودر نیاز است.

 • نیمی از سیلوي ذخیره مصالح پایین تر از سطح صفر-صفراست و نیازي به رمپ نیست.

 • سیلوي ذخیره مصالح کاملاً زیر سطح صفر - صفر است. براي بارگیري نیازي به رمپ و لودر نیست و مصالح از کمپرسی مستقیماً به سیلوها تخلیه می شود. همچنین می توان ظرفیت بیشتري براي سیلوهاي ذخیره ایجاد کرد.

 

با ما همراه باشید


آدرس اینستاگرام ما: Standardmachine#

خط ویژه(پشتیبانی 24 ساعته):09120611287


 

تماس با ما

آدرس:جاده قدیم کرج، شهر قدس، میدان قدس
خیابان چمن ، پلاك 58

تلفن:11-46897207 (021)
          1473166 0912
          1163774 0912
ایمیل: info@standardmachine.ir